Privacyverklaring

Autohan is wettelijk verantwoordelijk voor een juiste verwerking van uw persoonsgegevens. Hoe wij dat in de praktijk brengen leest u in deze privacyverklaring.
Autohan vergaart uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, omdat u een auto bij ons gekocht hebt of gaat kopen, of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hiervoor is toestemming gegeven, of de gegevens maken deel uit van de overeenkomst tussen u en Autohan, maar u heeft ze altijd zelf aan ons verstrekt.
Het verwerken van persoonsgegevens via de website gaat via Google Analytics van bezoekersdata en door statistische analyse van het bezoekersgedrag op de website. Bezoekersdata wordt geanonimiseerd voor verwerking.

Autohan biedt bezoekers de mogelijkheid een e-mail te sturen. Mailverkeer is platte communicatie. Autohan laat de bezoeker zelf bepalen welke persoonlijke gegevens aan  ons worden verstrekt. Voor contact met ons of het plaatsen van recensies stellen wij een invulformulier met verplichte velden beschikbaar.

Autohan verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Telefonisch contact over diensten en/of leveringen
  • E-mail contact over diensten en/of leveringen
  • Facturatie van geleverde goederen of diensten
  • Verwerking van afgenomen goederen of diensten